Sinh hoạt chuyên môn môn Sinh học tại Trường THPT Ngô Quyền

Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm bộ môn Sinh học THPT năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo và phân công tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn của bộ môn Sinh học năm học 2023-2024, vào lúc 14 giờ 00 ngày 25/11/2023 tại Trường THPT Ngô Quyền đã diễn ra buổi sinh hoạt cụm môn Sinh học với sự tham gia của giáo viên hơn 30 trường THPT trong cụm 1 trên địa bàn thành phố.
Với mục tiêu giúp giáo viên bộ môn Sinh học các trường được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, Trường THPT Ngô Quyền kết hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 đã xây dựng 2 chuyên đề “Chia sẻ, trao đổi tổ chức hoạt động giáo dục trong dạy học môn Sinh học” và “Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy các tiết thực hành trong môn Sinh học ở khối 10”.


Với chuyên đề 1 các giáo viên môn Sinh học của Trường THPT Ngô Quyền và Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 đã đề xuất nhiều chủ đề cũng như các địa điểm hỗ trợ các hoạt động giáo dục cho học sinh cả 3 khối, theo đánh giá của các giáo viên tham gia buổi sinh hoạt, đây là một nội dung hấp dẫn, rất phù hợp nội dung và mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, điều quan trọng là giáo viên cần linh hoạt, sáng tạo trong cách chọn nội dung các chủ đề, địa điểm, nguồn lực hỗ trợ sao cho phù hợp và hiệu quả đối với từng trường.


Với chuyên thứ 2 các thầy cô giáo cũng đã tập trung phân tích những ưu điểm, nhược điểm về mẫu vật, cách tiến hành của các bài thực hành sinh học 10 từ đó chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách cải thiện rất thực tế và cần thiết để tổ chức các tiết thực hành hiệu quả hơn.

Hi vọng với những thông tin tiếp thu được từ buổi sinh hoạt chuyên môn, các giáo viên môn Sinh học trong cụm sẽ tích lũy và có thêm những phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học phong phú và hiệu quả hơn.