Đoàn Thanh niên

Bí thư Đoàn trường: Võ Bá Thành

Số điện thoại: 0973330916

Email: bthanh90@gmail.com

Phó bí thư: Nguyễn Thanh Thủy

Số điện thoại: 0918272453

Email: thanhthuyk63tn@gmail.com

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2020 – 2021