Tổ Chuyên môn

Trường THPT Ngô Quyền gồm các tổ sau đây:

  1. Tổ Toán – Tin
  2. Tổ Vật Lý – Công Nghệ
  3. Tổ Hóa Học – Sinh Học
  4. Tổ Lịch Sử – Địa Lý
  5. Tổ Ngữ Văn – Giáo dục kinh tế pháp luật
  6. Tổ Thể Dục – QPAN
  7. Tổ Ngoại Ngữ