Tổ Chuyên môn

Trường THPT Ngô Quyền gồm các tổ sau đây:

  1. Tổ Toán – Tin
  2. Tổ Vật Lý – Công Nghệ
  3. Tổ Hóa Học
  4. Tổ Sinh Học
  5. Tổ Lịch Sử
  6. Tổ Ngữ Văn
  7. Tổ Thể Dục – QPAN
  8. Tổ Ngoại Ngữ
  9. Tổ Địa – Công Dân