Tóm tắt nội dung về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 của trường THPT Ngô Quyền

Link đăng ký nhập học trực tuyến (bắt buộc): http://thptngoquyendn.edu.vn/2022/07/03/phieu-dang-ky-truc-tuyen-nhap-hoc-lop-10-nam-hoc-2022-2023/
Mẫu phiếu đăng ký nhập học học sinh có thể tải tại đây: PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023