PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

Học sinh lưu ý những điểm sau đây khi điền vào đăng ký nhập học:
1. Thời gian đăng ký: Từ 0h00p ngày 3/07/2022 đến 23h59p ngày 08/7/2022
Sau thời gian trên hệ thống sẽ không nhận phiếu đăng ký.
Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký nhập học trực tiếp sau khi học sinh đã hoàn thành việc đăng ký trực tuyến.

2. Điền đầy đủ và thông tin chính xác theo hướng dẫn.
Xem số thứ tự trúng tuyển tại đây: http://thptngoquyendn.edu.vn/2022/06/29/thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-lop-10-truong-thpt-ngo-quyen-nam-hoc-2022-2023/
3. HS chỉ chọn 1 trong 6 nhóm tổ hợp môn học lựa chọn sau theo thứ tự nguyện vọng 1, 2, 3:

Học sinh tải mẫu phiếu đăng ký nhập học tại đây: PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023