Kế hoạch về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ngô Quyền, năm học 2022-2023

Lưu ý các mốc thời gian
2- Thời gian đăng ký nhập học trưc tuyến (bắt buộc) : Từ ngày 03/7/2022 ngày 08/7/2022
(hệ thống đăng ký được mở bắt đầu lúc 0h00p ngày 03/7/2022 và đóng lúc 23h59p ngày 08/7/2022)
Linh đăng ký: http://thptngoquyendn.edu.vn/2022/07/03/phieu-dang-ky-truc-tuyen-nhap-hoc-lop-10-nam-hoc-2022-2023/
3- Thời gian thu sơ nhập học trực tiếp : từ ngày 11/7/2022 đến 12/7/2022 tại trường THPT Ngô Quyền, số 57 Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
Lưu ý: Nhà trường nhận hồ sơ nhập học trực tiếp sau khi HS đã hoàn thành việc đăng ký nhập học trực tuyến.