Công văn 2863/SGDĐT-CtrTT về việc hướng dẫn Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 25/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng

Công văn 2863/SGDĐT-CtrTT về việc hướng dẫn Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 25/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh và người hỗ trợ (đi cùng) không ở trong vùng dịch được trở về thành phố (đợt 1)