Đăng ký nhập học lớp 10 trường THPT Ngô Quyền năm học 2021-2022

Học sinh đăng kí xác nhận nhập học theo mẫu dưới đây
Thời gian bắt đầu từ ngày 12.7.2021 đến ngày 22.7.2021
(Mọi đăng kí sau thời gian nói trên sẽ không có hiệu lực)

Lưu ý:
– HS có thể tham khảo số thứ tự trúng tuyển tại đây: Danh sách trúng tuyển theo nguyện vọng

– HS đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa, tin học trẻ, KHKT, TDTT cấp thành phố trở lên chụp ảnh giấy chứng nhận hoặc giấy khen xác nhận giải học sinh giỏi. Lưu file ảnh theo định dạng: số thứ tự trong danh sách đạt điểm chuẩn( hoặc tuyển thẳng)- nguyện vọng-HSG.jpg (ví dụ 123-NV1-HSG.jpg: học sinh có số thứ tự 123, nguyện vọng 1) và gửi về địa mail : thptngoquyendn@gmail.com)