Cuộc thi khoa học kỹ thuật trường THPT Ngô Quyền năm học 2020-2021

Chiều ngày 08/11/2020, trường THPT Ngô Quyền đã tổ chức khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp trường năm học 2020-2021, cuộc thi KHKT cấp trường được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Tham dự cuộc thi gồm 11 dự án trên nhiều lĩnh vực khác nhau như hệ thống nhúng, khoa học hành vi, khoa học môi trường… qua đó chọn ra các dự án có chất lượng để tham dự cuộc khi KHKT cấp thành phố sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây.